Nasi Klienci

Pracujemy z klientami na wspólny sukces.


W dniach 12-14.09.2018 oraz 25-26.09.2018 r.Pan Grzegorz Bratek poprowadził 2 szkolenia dla pracowników Kieleckiego Parku Technologicznego w obszarze internacjonalizacji tj.:
1.Eksport w przedsiębiorstwie. Wejście na rynek i realizacja transakcji eksportowej;
2.Zarządzanie eksportem. Strategie i najlepsze praktyki.
(…) Podczas warsztatów Pan Grzegorz wykazał się profesjonalizmem oraz umiejętnością przekazania praktycznej wiedzy w oparciu o własne doświadczenie biznesowe związane z eksportem.
Ponadto Pan Grzegorz zapewnił świetny kontakt z uczestnikami szkolenia poprzez poczucie humoru, pozytywne nastawienie oraz merytoryczne przygotowanie do każdego spotkania.
Biorąc powyższe pod uwagę rekomenduję Pana Grzegorza jako solidnego, wiarygodnego i w pełni przygotowanego trenera do prowadzenia szkoleń w/w obszarze.
Szymon Mazurkiewicz- Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

Referencje


 

ISYS

Doradcy firmy EuroSpektrum s.c. Katarzyna Zawadzka, Grzegorz Bratek, świadczyli dla ISYS sp.z o.o. kompleksowe usługi doradcze w zakresie ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu horyzontalnego dla Poddziałania 1.4.1, Schemat 1.4.1.A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Zespół Działu Funduszy UE przygotował dla nas wniosek o dofinansowanie projektu dedykowanemu opracowaniu modelu biznesowego w zakresie internacjonalizacji, który przygotuje naszą firmę do eksportu na wybrane rynki zagraniczne (…)
(…)Dzięki zaangażowaniu i i rzetelności doradców EuroSpektrum przygotowujących dokumentację konkursową udało nam się uzyskać rekomendację do dofinansowania. Przyznano nam dotację w wysokości 41 650,00 PLN, która umożliwi na rozwój działalności na arenie międzynarodowej.
(…) EuroSpektrum s.c tworzą kompetentni, doświadczeni i bardzo dobrze przygotowani pod kątem merytorycznym specjaliści ds.funduszy UE i Eksportu.
Tomasz Radziwon-Prezes Zarządu ISYS SP.Z O.O.

Referencje


logo Quality Heat
Eurospektrum opracowało dla nas strategię eksportową, w której szczegółowo przeanalizowało rynek niemiecki, duński, szwedzki, norweski oraz holenderski. Na wymienionych rynkach solidnie zbadano konkurencję podłoże społeczno-ekonomiczne. Zaprojektowano dla nas plan rozwoju eksportu, budżet i kluczowe działania. Ze względu na bardzo dobrą współpracę, firma Eurospektrum stale wspiera nas w rozwoju.”
Dr inż Stefan Reszewski-Prezes Quality Heat Sp z o.o.

 

Firma EuroSpektrum s.c. wykonała na zlecenie firmy Alu-Lids usługę doradczą polegającą na organizacji czterech zagranicznych misji gospodarczych. Usługa dotyczyła wyjazdów na imprezy targowo-wystawiennicze odbywające się na rynku niemieckim (Cosmetic Business, Monachium, czerwiec 2015r.), włoskim (Cosmoproof Bologna, kwiecień 2014r.) hiszpańskim (Cosmobelleza&Wellness, luty 2014r.) i rosyjskim (interCharm Moskwa, listopad 2015r.).
(…) W ramach świadczonej usługi dokonano wyboru potencjalnych partnerów handlowych, zaprezentowano im ofertę handlową naszej firmy oraz umówiono spotkania biznesowe.
(…) Cenimy sobie współpracę z firmę EuroSpektrum, z którą kontynuować będziemy działania doradztwa eksportowego.Dotychczasowa współpraca pozwala nam określić EuroSpektrum jako solidnego partnera i tym samym polecić przedsiębiorstwom zainteresowanym rozpoczęciem lub rozwinięciem działalności handlowej na rynkach zagranicznych.
Dawid Kamiński-właściciel Alu-Lids Sp. z o.o.

 

LOGO TRANS-QUADRO
Pragniemy przekazać podziękowania firmie EuroSpektrum s.c., a zwłaszcza Panu Grzegorzowi Bratkowi, za profesjonalne dedykowane doradztwo eksportowe w ramach szkolenia pt. „Jak wejść na nowe rynki zagraniczne? Strategia eksportowa z elementami marketingu międzynarodowego”. Szkolenie to umożliwiło naszej firmie stworzenie Modelu Biznesowego w zakresie internacjonalizacji, w którym szczególną rolę odgrywają działania promocyjne. (…)
Rzetelne przygotowanie i niekonwencjonalny sposób przeprowadzenia szkolenia w formie intensywnego coachingu odpowiedziało na indywidualne potrzeby firmy, jak i jej pracowników, a profesjonalizm i motywująca postawa prowadzącego zaowocowały aktywnym uczestnictwem pracowników w szkoleniu.
Współpracę z firmą EuroSpektrum oceniamy bardzo wysoko a jej usługi polecamy zarówno firmom, które planują rozpocząć, ale i rozszerzyć działalność eksportową.
Jadwiga Stolarska-Prezes Zarządu Trans Quadro Sp. z o.o.

Referencje


 

Lemitor

Pragniemy podziękować firmie EuroSpektrum s.c. za wykonanie usługi polegającej na organizacji spotkań biznesowych z zagranicznymi kontrahentami na rynkach: belgijskim, holenderskim, rumuńskim, austriackim oraz włoskim. Umówione spotkania zaowocowały rozwojem działalności spółki Lemitor na nowych rynkach zagranicznych. Spotkania biznesowe zostały zorganizowane w sposób wysoce profesjonalny, z zachowaniem najwyższej staranności. Zespół EuroSpektrum wykazał się dużym doświadczeniem i zaangażowaniem.”
Przemysław Lewicki-prokurent samoistny Lemitor

Referencje


 

logo-iph-krakow
Izba Handlowo-Przemysłowa w Krakowie potwierdza, że Pan Grzegorz Bratek, reprezentujący firmę EuroSpektrum s.c. wykonał z należytą starannością usługę szkoleniową skierowaną do mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
Szkolenie pt.:”Skuteczna strategia eksportowa gwarantem sukcesu na rynkach międzynarodowych ” zostało zrealizowane dnia 22 marca 2016 roku (…)
Usługa przeprowadzona została w sposób profesjonalny, solidny i rzetelny, z zachowaniem wyznaczonych terminów. (…) Pan Grzegorz posiada bardzo dobre zdolności komunikacyjne i organizacyjne, jest otwarty na dyskusję i pracę w grupie . Zarówno wiedza merytoryczna jak i energiczny oraz efektywny sposób przekazywania wiedzy zostały ocenione przez uczestników na bardzo wysokim poziomie.
Agnieszka Czubak-Kierownik Wydziału Współpracy z UE i Szkoleń Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie

 

logo alu lids
W ramach realizowanego przez spółkę Alu-Lids projektu „Paszport do eksportu” firma EuroSpektrum s.c. wykonała na zlecenie firmy Alu-Lids usługę doradczą polegającą na opracowaniu dedykowanej strategii finansowania działalności eksportowej, dot. rynków niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego i hiszpańskiego.
Opracowana strategia pomogła nam w określeniu optymalnej i efektywnej formy finansowania działalności eksportowej naszej firmy.
(…) Rekomendujemy firmę EuroSpektrum jako solidnego i profesjonalnego partnera w zakresie usług doradztwa eksportowego. Naszą dotychczasową współpracę oceniamy bardzo wysoko. Zespół EuroSpektrum to kompetentni oraz doświadczeni specjaliści, których polecamy firmom zainteresowanym rozwojem działalności eksportowej.
Dawid Kamiński-właściciel Alu Lids Sp. z o.o.

 

Stolarka VIP

W dniu 26.02.2016 r Pan Grzegorz Bratek, reprezentujący firmę EuroSpektrum s.c. przeprowadził na zlecenie firmy Stolarka VIP sp. z o.o. prelekcję pt. „Strategia eksportowa gwarantem sukcesu na rynkach międzynarodowych. Strategia promocji i pozyskiwania zagranicznego kontrahenta oraz cechy dobrego handlowca zagranicznego” dla uczestników XII Konwentu Stolarki VIP pod hasłem „Wszystko jest ważne ale montaż najważniejszy”.
Pan Grzegorz Bratek wykazał się doskonałą wiedzą oraz praktyczną wiedzą z zakresu prezentowania tematów o czym świadczą przytaczane liczne case study podczas wystąpień.
(…) Z pełną odpowiedzialnością polecamy Pana Grzegorza Bratka –jako Prelegenta doświadczonego i kompetentnego w realizacji szkoleń z ww. tematów.
Grzegorz Cendrowski-Prezes Zarządu STOLARKA VIP Sp. z o.o.

 

Metal-Plast

Nasza współpraca pozwala nam polecić usługi doradztwa eksportowego świadczonego przez EuroSpektrum innym firmom chcącym rozwinąć swoją działalność na rynkach zagranicznych.”
Grzegorz Szafrański-Prezes Zarządu Metal-Plast 

 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK (2)
24 lutego 2016 roku Pan Grzegorz Bratek reprezentujący firmę EuroSpektrum s.c. prowadził w Kielcach szkolenie pt. „Marketing międzynarodowy – jak skutecznie działać na rynkach zagranicznych” dla ośrodka Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.
(…) Szkolenie było przeprowadzone w ciekawy i praktyczny sposób. Bogate doświadczenie Prowadzącego umożliwiło przytoczenie licznych obrazowych przykładów, ułatwiających zrozumienie poruszanych zagadnień. (…)
Z pełnym przekonaniem polecamy Pana Grzegorza Bratka jako profesjonalnego i skutecznego Trenera.
Dorota Tekieli-Bisińska Wicedyrektor Ośrodka Enterprise Europe Network przy SIPH w Kielcach

 

logo-iph-krakow
Izba Handlowo-Przemysłowa w Krakowie potwierdza, że Pan Grzegorz Bratek, reprezentujący firmę EuroSpektrum s.c. wykonał z należytą starannością usługę szkoleniową skierowaną do mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
Szkolenie pt.:”Jak skutecznie negocjować na arenie międzynarodowej-negocjacje w handlu zagranicznym” zostało zrealizowane dnia 23 lutego 2016 roku (…)
Usługa przeprowadzona została w sposób profesjonalny, solidny i rzetelny, z zachowaniem wyznaczonych terminów. (…) Zarówno wiedza jak i energiczny sposób przekazywania wiedzy zostały ocenione przez uczestników na bardzo wysokim poziomie.
Agnieszka Czubak-Kierownik Wydziału Współpracy z UE i Szkoleń

 

logo TARR
Podziękowanie dla Pana Grzegorza Bratka reprezentującego Eurospektrum(…) za aktywne wystąpienie, które w znaczący sposób pogłębiło i usystematyzowało wiedzę na temat umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorców oraz uświadomiło jakie wyzwania i korzyści wiążą się z rozwojem firm poprzez wchodzenie na rynki zagraniczne.’’
dr inż. Ewa Rybińska-Prezes Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A
Tomasz Urbanowicz-Dyrektor Toruńskiego Parku Technologicznego

 

greenmoney
Współpraca z firmą EuroSpektrum s.c. przyniosła oczekiwane rezultaty. Przebiegała bardzo sprawnie, w miłej atmosferze za co składam podziękowania właścicielom Firmy EuroSpektrum s.c. i wszystkim zatrudnionym w niej pracownikom.
Arkadiusz Salomon-Prezes Greenmoney.pl

 

logo alu lids
Pragniemy podziękować firmie EuroSpektrum s.c. za wykonanie usługi doradczej polegającej na wyszukaniu, selekcji oraz doborze partnerów handlowych dla naszej spółki. (…). Dzięki rzetelnie wykonanemu zleceniu zyskaliśmy cenne kontakty handlowe, które zaowocowały nowymi kontraktami zagranicznymi.
Zespół EuroSpektrum dokonał wyboru potencjalnych partnerów handlowych, którzy następnie poddani zostali selekcji i weryfikacji ich wiarygodności. (…)
Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z firmą EuroSpektrum. Oceniamy ją bardzo dobrze i polecamy każdej firmie, która zamierza rozpocząć lub rozwinąć działalność eksportową.”
Dawid Kamiński-właściciel Alu Lids Sp. z o. o.

 

Instanta

“(…) firma Eurospektrum s.c. przeprowadziła(…) szkolenie p.t ,,Przygotowanie i realizacja transakcji eksportowych. Aspekty logistyczne i prawne’’. Prowadzący szkolenie Pan Sergiusz Kuczyński przeprowadził szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym, popierając swoją wiedzę praktycznymi przykładami (…) przygotowane materiały szkoleniowe, różnorodność zajęć, ćwiczeń oraz prezentacja wymagała od uczestników skupienia oraz umożliwiła aktywne uczestnictwo w szkoleniu.”
Agata Klepek-Export Department Manager Instanta Sp. z o.o.

 

logo Industry
Nasza dotychczasowa współpraca przebiega bardzo pomyślnie. Rzetelność i profesjonalne podejście do wypełnianych obowiązków to tylko niektóre z zalet pracowników, których zatrudnia firma EuroSpektrum s.c. Warto również zwrócić uwagę na łatwość nawiązywania kontaktu oraz efektywną pomoc pracowników EuroSpektrum s.c.”
Krzysztof Inglot-Prezes Zarządu Industry Personnel Services Sp. z o.o.

 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK (2)
Pan Grzegorz Bratek- przedstawiciel firm EuroSpektrum s.c., przeprowadził dla ośrodka Enterprise Europe Network (…) szkolenia: ‘’Jak rozwijać działalność przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych by odnieść sukces międzynarodowy’’ oraz ‘’Finansowanie i zabezpieczanie transakcji w obrocie międzynarodowym’’.
Trener wykazał się profesjonalizmem, wiedzą teoretyczną oraz praktyczną popartą licznymi przykładami, odpowiedzialnością i zaangażowaniem podczas wykonywania powierzonych obowiązków.
dr inż. Władysław Czajka-Kierownik Ośrodka Enterprise Europe Network w Rzeszowie

 

Stolarka VIP

W dniu 12.12.2015 r. Pan Grzegorz Bratek , reprezentujący firmę Eurospektrum s.c. przeprowadził na zlecenie Stolarki VIP Sp. z o.o. dwie prelekcje pt. ”Strategia eksportowa gwarantem sukcesu na rynkach międzynarodowych. Strategia promocji i pozyskiwania zagranicznego kontrahenta oraz cechy dobrego handlowca eksportowego” oraz „Pozyskiwanie funduszy unijnych” dla uczestników XI edycji Konwentu Stolarki VIP pt. Polska stolarka bez ograniczeń-innowacja, eksport, prawo, marketing.”
Pan Grzegorz Bratek wykazał się doskonałą wiedzą oraz praktyką z zakresu prezentowanych tematów o czym świadczą przytaczane, liczne casy study podczas wystąpień (…).”
Grzegorz Cendrowski-Prezes Zarządu Stolarka Vip Sp. z o.o.

 

logo Lubuskie
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego rekomenduje firmę EuroSpektrum s.c. z Wrocławia jako rzetelnego partnera w biznesie. W okresie od kwietnia do lipca 2015 r.firma zorganizowała na zlecenie Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów dla lubuskich przedsiębiorców cykl sześciu spotkań informacyjnych pt.„ZOSTAŃ LIDEREM EKSPORTU”.
Profesjonalne podejście do realizacji umowy daje podstawy do pozytywnej oceny współpracy z firmą EuroSpektrum s.c. (…)
Doświadczenie i wysoki poziom umiejętności prezentowanych przez pracowników i prelegentów firmy EuroSpektrum s.c.pozwala uznać firmę za profesjonalnego i uczciwego partnera.”
Zdzisław Smoła-Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK (2)
15 kwietnia 2016 roku Pan Grzegorz Bratek reprezentujący firmę EuroSpektrum s.c. prowadził dla Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej szkolenie pt. „Strategia eksportowa oraz Model Biznesowy ekspansji zagranicznej gwarantem sukcesu na rynkach międzynarodowych ”.
Szkolenie odznaczało się wysokim poziomem merytorycznym. Na szkoleniu słuchacze mogli zapoznać się z takimi zagadnieniami, jak stworzyć Model Biznesowy przedsiębiorstwa oraz zbudować Strategię Eksportową, by odpowiednio dobrać rynek docelowy i przeanalizować rynki zagraniczne, ustalić optymalny sposób działania na nich.(…)
Pan Grzegorz zaprezentował wiele przydatnych narzędzi w budowaniu strategii w budowaniu strategii i pozyskiwaniu partnerów zagranicznych. Przekonaliśmy się też jak dużą wiedzą i doświadczeniem dysponuje Pan Grzegorz w dziedzinie rynków zagranicznych.
Szkolenie zostało ocenione przez uczestników na bardzo wysokim poziomie. Z całą stanowczością możemy polecić EuroSpektrum s.c. jako rzetelnego, kompetentnego i wiarygodnego partnera.
Dorota Tekieli-Bisińska-Wicedyrektor Enterprise Europe Network przy SIPH Kielce

 

logo RCIiTT
Szkolenie było przeprowadzone w formie warsztatowej, opartej o znaczną ilość praktycznych przypadków, co pozwoliło na duże zaangażowanie ze strony uczestników. Dzięki indywidualnemu podejściu trenera, mogli oni zbudować elementy strategii dla swoich firm oraz poszukać rozwiązania rzeczywistych problemów związanych z handlem zagranicznym.”
Joanna Niemcewicz-Dyrektor Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

 

logo Lubelska Fundacja Rozwoju
Bardzo dobre przygotowanie trenera, jego profesjonalizm i komunikatywność oraz wysoki poziom szkolenia docenili wszyscy uczestnicy. Pan Grzegorz Bratek potrafił w umiejętny sposób dopasować się do grupy, zachęcając uczestników do dzielenia się swoją wiedzą. Realizując cel szkoleniowy prelegent na bieżąco reagował na pytania uczestników.
Anna Krakowiak-dyrektor Lubelskiej Fundacji Rozwoju

 

Z przekonaniem i prawdziwą satysfakcją polecam współpracę z firmą EuroSpektrum s.c. w zakresie szkoleń eksportowych (…) Wiedza i praktyka zdobyta w trakcie projektu pozwoli nam na podjęcie pierwszych kroków w handlu zagranicznym, zwłaszcza z rynkami zachodnimi. (…) na uwagę zasługuje także sama organizacja szkoleń. Doskonałe warunki, świetnie przygotowane materiały szkoleniowe, certyfikaty, stały kontakt z organizatorami.”
Martyna Bizdra-Współwłaściciel Biso s.c.

 

logo-iph-krakow
Szkolenie pt.: „Litwa, Łotwa, Estonia – nowe rynki, nowe możliwości” zostało zrealizowane dnia 28 października 2014 roku (…) w sposób profesjonalny, solidny i rzetelny, z zachowaniem wyznaczonych terminów. Wiedza merytoryczna oraz przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia została przekazana w przystępny i efektywny sposób.”
Agnieszka Czubak-Kierownik Wydziału Współpracy z UE i Szkoleń Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie

Referencje


 

MDD

Profesjonalne podejście do współpracy na każdym etapie przygotowania szkolenia – identyfikacja i analiza potrzeb, dostosowanie programu do indywidualnych oczekiwań uczestników, dobre przygotowanie i organizacja zajęć – szkolenie w pełni spełniło oczekiwania naszej firmy jak i poszczególnych uczestników.”
Marcin Remus-Dyrektor Naczelny MDD Sp. z o.o.

 

Lemitor

EuroSpektrum s.c. wykonała na zlecenie firmy Lemitor analizę potencjału rynków zagranicznych polegającą na selekcji potencjalnych partnerów handlowych firmy.
Na każdym ze wskazanych rynków dokonano określenia oraz wyselekcjonowania grupy potencjalnych partnerów handlowych, spełniających oczekiwania firmy Lemitor. W ramach usługi dokonano również sprawdzenia wiarygodności wyselekcjonowanych firm oraz rozpoczęto wstępne negocjacje handlowe.
Dotychczasowa współpraca pozwala nam określić firmę EuroSpektrum jako solidnego partnera i tym samym polecić każdemu przedsiębiorstwu, zainteresowanemu wejściem na nowe rynki eksportowe i pozyskiwaniem zagranicznych klientów.”
Przemysław Lewicki-prokurent samoistny Lemitor

Referencje


 

Firma EuroSpektrum Consulting Group przeprowadziła szkolenie bardzo profesjonalnie zarówno od strony merytorycznej jak i organizacyjnej. Przełożyło się to bezpośrednio na działania operacyjne w naszej firmie.”
Mateusz Milian-prezes Arcontrol


logo Indigo EFD
W trakcie szkoleń eksportowych organizowanych przez EuroSpektrum dowiedziałam się czym jest i jak budować strategię eksportową, jak mogę ją wykorzystać w mojej firmie, jak zadbać o międzynarodowy marketing, jakie są najważniejsze aspekty przy zawieraniu międzynarodowych kontraktów oraz jak negocjować z zagranicznymi kontrahentami. Najbardziej zaskoczyły mnie zajęcia z różnić interkulturowych – prowadząc współpracę z firmami z Indii, ta wiedza okaże się nieoceniona. Polecam firmę EuroSpektrum s.c. To znakomity i profesjonalny organizator szkoleń, w pełni przygotowany do ich realizacji.”
Dorota Ramirez Rodriguez-właściciel Indigo EFD

 

Lemitor

EuroSpektrum s.c. wykonała na zlecenie firmy Lemitor analizę uwarunkowań prawnych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów zagranicznych. Przygotowane dokumenty opracowane zostały rzeczowo i wnikliwie. Specjaliści EuroSpektrum wykazali się zaangażowaniem i znajomością tematyki zamówienia. Pieczołowicie sporządzone raporty spełniły nasze oczekiwania i zostały przyjęte bez jakichkolwiek zastrzeżeń.”
Przemysław Lewicki-prokurent samoistny Lemitor

Referencje


 

logo alu lids
Serdecznie dziękujemy firmie EuroSpektrum za współpracę w ramach rozszerzania działalności na rynki zagraniczne. EuroSpektrum przygotowało dla nas Plan Rozwoju Eksportu, który zawierał m.in. badania wybranych rynków zagranicznych, analizę pozycji konkurencyjnej naszego przedsiębiorstwa, analizy SWOT, a także rekomendacje odnośnie rozwoju działalności eksportowej. Z uwagi na bardzo dobrą współpracę zdecydowanie rekomendujemy EuroSpektrum jako partnera biznesowego.
Dawid Kamiński-właściciel Alu Lids Sp. z o.o.

 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK (2)
Szkolenie zostało przeprowadzone z należytą starannością, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne trenera, jego profesjonalizm i komunikatywność oraz wysoki poziom spotkania docenili wszyscy uczestnicy szkolenia.
Hanna Rojek-kierownik Ośrodka Enterprise Europe Network przy ZSRG w Szczecinie

 

logo twój manager
Firma EuroSpektrum s.c. posiada wysoko wykwalifikowanych pracowników, będących w stanie sprostać najwyższym wymaganiom klienta, umiejących precyzyjnie, profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem wykonać stawiane im zadania. Mając na uwadze powyższe z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę EuroSpektrum nowym klientom.
Maciej Borowik-właściciel Plasticman

 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK (2)
Rekomendujemy firmę Eurospektrum Consulting Grup jako solidną, wiarygodną i w pełni przygotowaną do prowadzenia profesjonalnych szkoleń.”
Hanna Rojek-kierownik Ośrodka Enterprise Europe Network przy ZSRG w Szczecinie

 

logo RCIiTT
Dziękujemy za przeprowadzone u nas szkolenia dotyczące tematyki eksportowej. Szkolenia zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoko oceniamy jakość, formę jak i przygotowaną treść merytoryczną. (…) Współpracę oceniamy bardzo wysoko i tym samym polecamy ją innym instytucjom i firmom dążącym do rozszerzenia kompetencji związanych z eksportem.”
Joanna Niemcewicz-dyrektor Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie

 

logo-iph-krakow
Szkolenie pt.: „Marketing międzynarodowy – jak skutecznie działać na rynkach zagranicznych” zostało zrealizowane dnia 26 listopada 2015 roku w siedzibie Izby Handlowo-Przemysłowej w Krakowie (…)
Usługa przeprowadzona była w sposób profesjonalny, solidny i rzetelny, z zachowaniem wyznaczonych terminów. Pan Grzegorz posiada bardzo dobre zdolności komunikacyjne i organizacyjne, jest otwarty na dyskusję i pracę w grupie. Zarówno wiedza merytoryczna jak i energiczny oraz efektywny sposób przekazywania wiedzy zostały ocenione przez uczestników na bardzo wysokim poziomie.”
Agnieszka Czubak-Kierownik Wydziału Współpracy z UE i Szkoleń Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie

 

logo-iph-krakow
Izba Handlowo-Przemysłowa w Krakowie potwierdza, że Pan Grzegorz Bratek, reprezentujący firmę EuroSpektrum s.c. wykonał z należytą starannością usługę szkoleniową skierowaną do mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
Szkolenie pt.:”Finansowanie i zabezpieczanie transakcji w obrocie międzynarodowym” zostało zrealizowane dnia 20 maja 2015 roku (…). Usługa przeprowadzona została w sposób profesjonalny, solidny i rzetelny, z zachowaniem wyznaczonych terminów. (…)Szkolenie zostało ocenione na bardzo wysokim poziomie.
Agnieszka Czubak-Kierownik Wydziału Współpracy z UE i Szkoleń

Referencje


 

logo DAWG
Szkolenie pt. Strategia eksportowa w ramach rozpoczynania działalności eksportowej zostało wykonane z należytą starannością, w wyznaczonym terminie oraz zgodnie z oczekiwaniami Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i powszechnie uznanymi zasadami i standardami. (…) Doświadczenia wyniesione ze współpracy z EuroSpektrum s.c. pozwalają zarekomendować tę firmę jako wiarygodnego i rzetelnego partnera.
Artur Sawrycz-Wiceprezes Zarządu Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego

 

logo Lubuskie
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego poleca firmę EuroSpektrum s.c. z Wrocławia jako rzetelnego partnera w biznesie (…). Pracownicy i prelegenci firmy EuroSpektrum s.c. wykazali się doświadczeniem, rzetelnością oraz znajomością przedmiotowych zagadnień, co pozwala rekomendować firmę jako profesjonalnego, solidnego partnera w zakresie organizacji spotkań informacyjnych i szkoleniowych.”
Zdzisław Smoła-Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

 

Szkolenia eksportowe były realizowane w bardzo przemyślany sposób. (…) Całość szkolenia stanowią kompleksową wiedzę dla osób, które planują lub stawiają już pierwsze kroki w handlu zagranicznym. Kadra trenerska – to praktycy z dużym doświadczeniem (…). Z przyjemnością polecam firmę EuroSpektrum s.c.. To profesjonalny organizator szkoleń, w pełni przygotowany do ich realizacji.
Ewa Schumacher-Właściciel Safio

 

Stolarka VIP

W dniach 28-29 sierpnia w Zegrzu pod Warszawą, Pan Grzegorz Bratek, w ramach X edycji Konwentu Stolarki pt.”Eksport stolarki lokomotywą branży-korzyści i zagrożenia.Prawo,innowacja,marketing”przeprowadził dwie specjalistyczne prelekcje: “Strategia eksportowa gwarantem sukcesu na rynkach międzynarodowych! Strategia promocji i pozyskania zagranicznego kontrahenta”oraz “Nowe rynki-nowe możliwości. Atrakcyjność rynków skandynawskich dla polskiej branży stolarki”.
Powyższe prelekcje zostały przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym. Prowadzący wykazał się dogłębną znajomością omawianych tematów i profesjonalizmem. (…)
W pełni rekomendujemy Pana Grzegorza Bratka jako godnego polecenia eksperta w zakresie ww.tematów oraz kompetentnego partnera do współpracy.
Grzegorz Cendrowski-Prezes Zarządu STOLARKA VIP

 

logo DAWG
W dniu 31 lipca 2014 r.firma Eurospektrum s.c. przeprowadziła spotkanie informacyjne dla eksporterów nt.: “Rozwój eksportu i inwestycji za granicą dla przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego”.
W ramach wyżej wymienionego spotkania firma EuroSpektrum s.c. zrekrutowała uczestników, zorganizowała salę konferencyjną i catering, przeprowadziła prelekcje, a także przygotowała wymagana dokumentację.
Na szczególną uwagę zasługuje bardzo wysoki poziom merytoryczny spotkania. Pan Grzegorz Bratek, który przedstawiał specjalistyczne aspekty strategii eksportowej, jak i Pan Robert Mangold-ekspert od umów międzynarodowych, wykazali się wysokim profesjonalizmem w swojej dziedzinie (….).
Rekomendujemy firmę EuroSpektrum s.c.jako merytorycznego partnera jak i rzetelnego organizatora kompleksowych spotkań dla eksporterów.
Małgorzata Chałabała-prawnik COIE

 

logo COIE
Potwierdzamy, że firma Eurospektrum s.c.Katarzyna Zawadzka Grzegorz Bratek należycie wykonała usługę polegającą na organizacji i obsłudze przyjazdowej misji gospodarczej przedsiębiorców z Indii do województwa dolnośląskiego, w dniach 21-24.09.2015, w ramach projektu systemowego “Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, w ramach poddziałania 6.2.1 “Wsparcie dla Sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów”.
Polecamy firmę EuroSpektrum s.c.Katarzyna Zawadzka Grzegorz Bratek jako solidnego wykonawcę i partnera godnego zaufania.(…).
Elżbieta Misiak-Wiceprezes Zarządu COIE

 

logo Karson Technology
Usługa szkoleniowa realizowana przez firmę EuroSpektrum Consulting Group spełniła najwyższe standardy, szkolenie zostało przeprowadzone na najwyższym poziomie merytorycznym, było ciekawe i przydatne.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt elastycznego podejścia osoby prowadzącej do oczekiwań uczestników.
Tym samym rekomendujemy usługi firmy EuroSpektrum jako rzetelnego i profesjonalnego partnera szkoleniowego.
Agnieszka Kieliszkowska Karson Technology

 

logo COIE
W dniu 3 września 2015 r.firma EuroSpektrum s.c.zorganizowała na zlecenie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów działającego w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców pt.”Wspólne cele-wspólne działanie.Liderzy eksportu w Zachodniopomorskiem”.
Wydarzenie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Poddziałanie 6.2.1 POIG Wsparcie dla Sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów.
Firma Eurospektrum s.c. wywiązała się z zawartej umowy.
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK (2)
Pan Grzegorz Bratek-przedstawiciel firmy EuroSpektrum s.c., przeprowadził na zlecenie ośrodka Enterprise Europe Network działającego przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, dnia 19 maja 2016 r. szkolenie pt.”Marketing międzynarodowy-jak skutecznie działać na rynkach zagranicznych”.
Pan Grzegorz opracował obszerną i interesującą prezentację (…). Trener wykazał się wiedzą teoretyczną oraz praktyczną, popartą licznymi przykładami.
Wymienione atuty niewątpliwie stanowią o wysokim poziomie otrzymanej usługi szkoleniowej, czego dowodem jest analiza ankiet dokonana po zakończonym szkoleniu.
Doświadczenie wyniesione ze współpracy z firmą EuroSpektrum s.c., pozwala zarekomendować firmę jako wiarygodnego i rzetelnego partnera.
Dr inż.Władysław Czajka-kierownik Ośrodka Enterprise Europe Network przy WSIiZ w Rzeszowie

 

logo
Doświadczony i profesjonalny zespół sporządził dla naszej firmy Plan Rozwoju Eksportu wraz z wnioskiem o dofinansowanie. (…) rekomendujemy firmę EuroSpektrum jako solidnego i profesjonalnego partnera. (…) EuroSpektrum to kompetentni, doświadczeni i świetnie merytorycznie przygotowani specjaliści godni polecenia.”
Piotr Rodak-właściciel Fenchem

Referencje


 

Stolarka VIP

W dniu 22.04.2016 r Pan Grzegorz Bratek, reprezentujący firmę EuroSpektrum s.c. przeprowadził na zlecenie firmy Stolarka VIP sp. z o.o. prelekcję pt. „Strategia eksportowa gwarantem sukcesu na rynkach międzynarodowych. Strategia promocji i pozyskiwania zagranicznego kontrahenta oraz pozyskiwanie europejskich dla branży stolarki” dla uczestników XIII Konwentu Stolarki VIP.
Pan Grzegorz Bratek wykazał się doskonałą wiedzą oraz praktyczną wiedzą z zakresu prezentowania tematów o czym świadczą przytaczane liczne case study podczas wystąpień.
(…) Z pełną odpowiedzialnością polecamy Pana Grzegorza Bratka –jako Prelegenta doświadczonego i kompetentnego w realizacji szkoleń z ww. tematów.
Grzegorz Cendrowski-Prezes Zarządu STOLARKA VIP SP. Z O.O.

 


Lemitor

Firma EuroSpektrum s.c. przeprowadziła na zlecenie naszej firmy badania marketingowe na następujących rynkach zagranicznych: Austria, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia, Niemcy, Szwecja, Finlandia, Czechy oraz Rumunia.
Zespół EuroSpektrum wykonał przedmiot zlecenia w sposób wysoce profesjonalny, wykazując przy tym duże zainteresowanie. W trakcie działań marketingowych wykazano duże zrozumienie potrzeb naszej firmy. Zebrane wyniki badań opracowane zostały w formie przystępnego raportu, wskazującego najważniejsze aspekty w zakresie potencjału danych rynków zagranicznych.
Przemysław Lewicki-Prokurent samoistny Lemitor

Referencje

 logo-Armatura Kraków S.A.
EuroSpektrum Consulting Group prowadziła w naszej firmie szkolenie na temat: “Jak skutecznie pozyskiwać nowe rynki zagraniczne? Strategia eksportowa gwarantem sukcesu”. Szkolenie spełniło nasze oczekiwania a pozyskana informacja pozwoliła pogłębić wiedzę teoretyczną i praktyczną pracowników firmy.
Na szczególna pochwałę zasługuje styl i zaangażowanie w prowadzenie szkolenia oraz wiedza i wieloletnie doświadczenie prowadzącego. Pan Grzegorz Bratek, prowadzący szkolenie, wykazał się profesjonalizmem i elastycznością dzięki czemu udało się osiągnąć założone cele.(…)
Z całą pewnością mogę polecić szkolenie prowadzone przez firmę EuroSpektrum Consulting Group dla przedsiębiorstw, które cenią sobie wysoka jakość, profesjonalizm oraz elastyczność w dopasowaniu się do indywidualnych potrzeb klientów.
Anna Zielińska-Export Manager Armatura Kraków S.A.

Referencje


logo GlobalTech Joobs

 

Serdeczne podziękowania dla Pana Grzegorza Bratka z firmy EuroSpektrum s.c. za przeprowadzenie 4-dniowego szkolenia pt.”Export Manager-skuteczna strategia eksportowa”.
Tematyka szkolenia bardzo istotna dla działalności naszej firmy, pomogła zmotywować pracowników naszej firmy do intensywnych działań na rynku zagranicznym i dalszego rozwoju firmy. Pan Grzegorz udzielił wielu wskazówek jak dotrzeć do nowego klienta zagranicznego, pomógł w odkryciu modelu biznesowego i strategii dalszego działania.Poza tym wykazał się ogromną wiedzą nie tylko pod względem biznesowym, ale także inter-kulturowym, co jest bardzo istotne w kwestii działań na rynku międzynarodowym. (….)
Agnieszka Soroczyńska-Prezes Zarządu GlobalTech-Job Sp. z o.o.

Referencje

 


 Warmińsko-Mazurka Agencja Rozwoju Regionalnego
Pan Grzegorz Bratek reprezentujący firmę EuroSpektrum s.c.Katarzyna Zawadzka Grzegorz Bratek, przeprowadził 02.06.2016 r. szkolenie pt.”Marketing międzynarodowy-jak skutecznie działać na rynkach zagranicznych” organizowane przez Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.
Usługa szkoleniowa została zrealizowana rzetelnie, profesjonalnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Przygotowanie merytoryczne trenera, styl komunikacji, umiejętność przekazywania wiedzy oraz otrzymane materiały szkoleniowe zostały wysoko ocenione przez uczestników szkolenia.
Włodzimierz Szelążek-Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Referencje


Wrocławskie Centrum Transferu Technologii logo

 

“Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej potwierdza, że firma Eurospektrum s.c.Grzegorz Bratek Katarzyna Zawadzka wykonała z należytą starannością usługi szkoleniowe skierowane do małych i średnich przedsiębiorców.
W ramach cyklu szkoleń pt.:”Akademia eksportu” zostały zrealizowane następujące tematy (łącznie 36 godzin dydaktycznych):
1. Wybór rynków docelowych
2.Strategie eksportowe
3.Promocja na rynkach docelowych
4.Współpraca z zagranicznym dystrybutorem
5.Logistyka w eksporcie
6.Możliwość finansowania i zabezpieczenia transakcji eksportowych.
Usługa została zrealizowana w ramach projektu “Enterprise Europe Network West Poland” z należytą starannością oraz zgodnie z naszymi oczekiwaniami (…)”
Prof.zw.dr.hab.inż.Jan Koch, Dyrektor Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Referencje


 logo-iph-krakow
Izba Handlowo-Przemysłowa w Krakowie potwierdza, że Pan Grzegorz Bratek, reprezentujący firmę EuroSpektrum s.c. wykonał z należytą starannością usługę szkoleniową skierowaną do mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
Szkolenie pt.:”Jak rozwijać działalność przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych by osiągnąć sukces międzynarodowy ” zostało zrealizowane dnia 26 marca 2015 roku (…). Usługa przeprowadzona została w sposób profesjonalny, solidny i rzetelny, z zachowaniem wyznaczonych terminów. (…)Szkolenie zostało ocenione na bardzo wysokim poziomie.
Agnieszka Czubak-Kierownik Wydziału Współpracy z UE i Szkoleń

Referencje

 


logo Lubelska Fundacja Rozwoju

W dniu 07.09.2016 r.Pan Grzegorz Bratek, reprezentujący firmę Eurospektrum s.c., przeprowadził na zlecenie Ośrodka Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju szkolenie:” Model Biznesowy i strategia rozwoju eksportu gwarantem sukcesu na rynkach międzynarodowych” dla grupy 27 przedsiębiorców z regionu lubelskiego.
Pan Grzegorz Bratek okazał się osobą bardzo kompetentną w realizacji szkolenia z ww.tematyki. Jego bogate doświadczenie w tworzeniu modeli biznesowych współpracy zagranicznej oraz budowaniu strategii rozwoju eksportu przełożyło się na wysoka jakość przeprowadzonego szkolenia.
(…) Ciekawa forma przekazu, ekspresyjny sposób wyrażania myśli, ilustrowanie toku prezentacji przykładami z osobistych doświadczeń prelegenta sprawiły, że szkolenie było niezwykle interesujące i inspirujące zarazem.
Z pełną odpowiedzialnością polecamy Pana Grzegorza Bratka jako trenera rzetelnego, którego kreatywność i sposób prezentacji jest gwarancją udanego sukcesu.
Anna Krakowiak-Dyrektor Enterprise Europe Network przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju

Referencje