Kompleksowe rozliczanie projektów eksportowych

Realizacja i rozliczenie inwestycji eksportowej stanowi kolejne wyzwanie, przed jakim staje przedsiębiorca chcący rozszerzyć działalność o nowe zagraniczne rynki zbytu. Wyzwanie to jest większe, jeżeli całe przedsięwzięcie zostało sfinansowane przy udziale funduszy zewnętrznych (np. unijnych). Uzyskanie grantu jest wówczas jedynie częścią sukcesu. Prawdziwy triumf przychodzi dopiero z chwilą skutecznej realizacji i zakończenia projektu, poprzedzonego jego prawidłowym rozliczeniem.

Sprawne zarządzanie finansową częścią projektu, mającego na celu wprowadzenie firmy na rynki zagraniczne, wymaga znajomości odrębnych przepisów, rozporządzeń oraz procedur. Trudność polega na tym, iż niestety owe przepisy często ulegają zmianom. Bariera ta nie jest jednak nie do przejścia! Przedsiębiorca nie musi zmagać się z gąszczem przepisów sam!

Specjaliści Export Experts chętnie pomogą w rozliczeniu projektów eksportowych Twojego przedsiębiorstwa!

Na oferowane przez nas usługi rozliczania projektów eksportowych składają się:

rozlicz

 

Pomoc ekspertów Export Experts zagwarantuje Tobie i Twojemu przedsiębiorstwu skuteczną i efektywną realizację projektów eksportowych!


Rozwiń z nami skrzydła Twojego biznesu!Zapytaj o warunki współpracy w ramach tej usługi