Tematyka szkoleń

Szkolenia eksportowe

Jesteśmy doświadczonym partnerem w zakresie prowadzenia szkoleń. Od 8 lat prowadzimy projekty szkoleniowe dla sektora MŚP. Przeszkoliliśmy ponad 2500 firm, w czasie 13 000 godzin szkoleniowych, w tym 530 firm z tematyki eksportu

Organizujemy szkolenia dla takich podmiotów, jak Ośrodki Enterprise Europe Network, Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów, Agencji Rozwoju Regionalnego, Izb Przemysłowo-Handlowych, uczelni wyższych, tj.: Uczelni Techniczno-Handlowej im.Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Akademii Medycznej im.Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej.

Pragniemy zaproponować Państwu realizacje szkoleń eksportowych skierowanych dla przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją  na rynki międzynarodowe.

Tematyka Szkoleń

Poziom: Podstawowy Trener:Grzegorz Bratek

Budowanie i wdrażanie strategii eksportowych, prowadzenie działalności eksportowej.

Zakres tematyczny: rozpoczynanie działalności eksportowej, ustalenie celu eksportu, analiza gotowości przedsiębiorstwa do wyjścia na nowe rynki zbytu, analiza pozycji przedsiębiorstwa i jego produktów przy wykorzystaniu analizy SWOT, wskazanie typów strategii eksportowych (m.in. eksport bezpośredni, pośredni, licencjonowanie, joint venture), określenie podstawowych kroków realizacji działań eksportowych, wskazanie na najczęściej popełniane błędy (czego się wystrzegać).

Zapytaj o to szkolenie

Poziom: Podstawowy Trener: Grzegorz Bratek

Jak rozwijać działalność na rynkach zagranicznych by odnieść sukces międzynarodowy?

Zakres tematyczny: Eksport jako możliwość rozwoju firmy, sposoby i kryteria wyboru rynków do ekspansji, dobór strategii ekspansji, przygotowanie oferty na rynki zagraniczne, stworzenie strategii(produktu, dystrybucji i ceny), pozyskiwanie partnerów zagranicznych, komunikacja i działania PR w zakresie współpracy z dystrybutorami, wskazanie na najczęściej popełniane błędy i sposoby ich eliminacji.

Zapytaj o to szkolenie

Poziom: Podstawowy Trener: Grzegorz Bratek

Budowanie i wdrażanie strategii eksportowej w przedsiębiorstwie

Zakres tematyczny: rozpoczęcie działalności eksportowej, wyznaczenie celów eksportowych, analiza gotowości przedsiębiorstwa do wyjścia na nowe rynki zbytu, analiza pozycji przedsiębiorstwa i jego produktów na rynkach zagranicznych(przy wykorzystaniu analizy SWOT), wybór krajów do ekspansji zagranicznej, analizy rynków docelowych, dobór optymalnej strategii eksportowej dla przedsiębiorstwa, określenie podstawowych etapów realizacji działań eksportowych.

Zapytaj o to szkolenie

Poziom: Podstawowy, Zaawansowany Trener: Grzegorz Bratek

Efektywne narzędzia marketingowe w działalności eksportowej.

Zakres tematyczny: wybór rynków zagranicznych, metody badania rynku, ustalanie źródeł i zdobycie niezbędnych informacji, dystrybucja międzynarodowa, inteligencja sprzedażowa, promocja międzynarodowa, koszty adaptacji produktów i działań promocyjnych.

Zapytaj o to szkolenie

Poziom: Podstawowy, zaawansowany Trener:dr Robert Mangold

Praktyczne warsztaty zawierania umów międzynarodowych, aspekty prawne w sprzedaży międzynarodowej

Zakres tematyczny: sposoby zawierania umów w handlu zagranicznym, formy umów, kwestie prawa rządzącego stosunkiem umownym w handlu zagranicznym, zastosowanie reguł Incoterms w umowach handlowych, dokumenty w handlu międzynarodowym.

Zapytaj o to szkolenie

Poziom: Podstawowy, Zaawansowany Trener: dr Barbara Bartczak

Trening interkulturowy w handlu międzynarodowym.

Zakres tematyczny: zachowania biznesowe w różnych częściach Świata – na przykładzie wybranych grup, struktura i główne elementy procesu komunikacji, zasady protokołu, dobrych obyczajów i etykiety w biznesie.

Poziom: Podstawowy, Zaawansowany Trener: Grzegorz Bratek

Negocjacje międzynarodowe

Zakres tematyczny: Zasady i sposoby negocjacji handlowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki komunikacji i negocjacji międzykulturowych, strategia i taktyki oraz perswazja w negocjacjach międzynarodowych.

Zapytaj o to szkolenie

Poziom: Podstawowy Trener: Grzegorz Bratek

Budowanie i wdrażanie Modeli Biznesowych Internacjonalizacji w przedsiębiorstwie

Zakres tematyczny: eksport jako możliwości rozwoju Twojej firmy,Business Model Canvas – model biznesowy, który pozwoli Ci zdobyć kontrahentów na rynkach zagranicznych, które rynki eksportowe wybrać? Metody wyboru rynków zagranicznych, skuteczna strategia eksportowa na rynkach zagranicznych, praktyczne porady eksporterów .

Zapytaj o to szkolenie

Oraz inne tematy z zakresu sprzedaży międzynarodowej, specyfika współpracy z różnymi krajami, tworzenie działu eksportowego w firmie.

Jedyne takie szkolenia w Polsce

Minimum teorii Maximum Praktyki

Zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach.By zgłosić udział czy chęć zorganizowania szkolenia dla firmy / działu / pracowników - prosimy o kontakt poprzez formularz "Zamów szkolenie"